องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.thungkhok.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 40 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแจ้งเหตุสาธารณภัยพบเหตุไฟไหม้ นำ้ท่วม วาตภัย อุบัติเหตุใหญ่ฯ ปภ. รับแจ้งเหตุ 1784 [ 4 ก.ย. 2566 ]40
22 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 20 เม.ย. 2566 ]36
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]38
24 ประกาศแจ้งผลการประชาคมตำบลทุ่งคอก ประจำปี 2566 [ 27 มี.ค. 2566 ]32
25 แจ้งประชาสัมพันธ์ การประกาศกำหนดการประชาคมตำบลทุ่งคอก ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]37
26 แจ้งประชาสัมพันธ์การใช้น้ำประปาของหน่วยงาน อบต.ทุ่งคอก [ 14 ก.พ. 2566 ]33
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 27 ธ.ค. 2565 ]35
28 ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ชำระภาษีประจำปี 2566 [ 20 ธ.ค. 2565 ]33
29 อบต.ทุ่งคอกได้รับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2565 ระดับคะแนน AA [ 15 ธ.ค. 2565 ]31
30 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แก้ไข ครัั้งที่ 1/2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 2 ธ.ค. 2565 ]25
31 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 2 พ.ย. 2565 ]26
32 ระกาศการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์,การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 2 พ.ย. 2565 ]27
33 ข่าวประชาสัมพันธ์ การให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง และในรวันหยุดราชการ [ 3 ต.ค. 2565 ]6
34 ข่าวประชาสัมพันธ์ การให้บริการดูแลลระบบท่อประปา งานซ่อมท่อ/อุปกรณ์ประปารั่ว และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง [ 3 ต.ค. 2565 ]4
35 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2566 [ 28 ก.ย. 2565 ]22
36 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 [ 27 ก.ย. 2565 ]18
37 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 15 ก.ย. 2565 ]16
38 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2565 [ 13 ก.ย. 2565 ]13
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 - 2570 [ 12 ก.ย. 2565 ]15
40 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 9 ก.ย. 2565 ]11
 
|1หน้า 2