องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.thungkhok.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ2567 [ 22 พ.ย. 2566 ]2
2 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 13 พ.ย. 2566 ]5
3 ประกาศการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์, การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2566-2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 13 พ.ย. 2566 ]1
4 กำหนดอัตราเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ [ 27 ต.ค. 2566 ]30
5 ประชาสัมพันธ์การใช้แผนสุขภาพตำบลทุ่งคอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 5 ต.ค. 2566 ]22
6 การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]26
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เรื่อง การออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ป้าย ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 21 ก.ย. 2566 ]28
8 ประชาสัมพันธ์ ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อราชการมาตรา 10 ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรนิกส์ พ.ศ. 2566 [ 20 ก.ย. 2566 ]38
9 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 18 ก.ย. 2566 ]26
10 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 15 ก.ย. 2566 ]27
11 ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร [ 7 ก.ย. 2566 ]27
12 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแจ้งเหตุสาธารณภัยพบเหตุไฟไหม้ นำ้ท่วม วาตภัย อุบัติเหตุใหญ่ฯ ปภ. รับแจ้งเหตุ 1784 [ 4 ก.ย. 2566 ]27
13 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 20 เม.ย. 2566 ]24
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]27
15 ประกาศแจ้งผลการประชาคมตำบลทุ่งคอก ประจำปี 2566 [ 27 มี.ค. 2566 ]22
16 แจ้งประชาสัมพันธ์ การประกาศกำหนดการประชาคมตำบลทุ่งคอก ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]25
17 แจ้งประชาสัมพันธ์การใช้น้ำประปาของหน่วยงาน อบต.ทุ่งคอก [ 14 ก.พ. 2566 ]25
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 27 ธ.ค. 2565 ]24
19 ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ชำระภาษีประจำปี 2566 [ 20 ธ.ค. 2565 ]21
20 อบต.ทุ่งคอกได้รับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2565 ระดับคะแนน AA [ 15 ธ.ค. 2565 ]25
 
หน้า 1|2