องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.thungkhok.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 49 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 17 พ.ค. 2567 ]9
2 ประกาศ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม เปลี่่ยนแปลง และแก้ไข ครั้งที่ 1/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 15 พ.ค. 2567 ]21
3 ประกาศใช้ข้อบัญญัติการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไปฉ.2 พ.ศ. 2567 [ 22 เม.ย. 2567 ]13
4 ประกาศใช้ระเบียบธนาคารขยะชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก พ.ศ. 2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]3
5 ประกาศ เรื่อง แจ้งผลประชาคมตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 25 มี.ค. 2567 ]19
6 เชิญชวนมาเป็นสมาชิกธนาคารขยะตำบลทุ่งคอก [ 19 มี.ค. 2567 ]5
7 ประกาศ เรื่อง กำหนดการประชาคมตำบล ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 15 มี.ค. 2567 ]13
8 ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การปั้นพวงมาลัยดินไทย" [ 6 มี.ค. 2567 ]27
9 ประชาสัมพันธ์การพิจารณาจัดสรรโควตาเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 [ 22 ก.พ. 2567 ]19
10 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 15 ก.พ. 2567 ]11
11 การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก [ 14 ก.พ. 2567 ]23
12 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 ม.ค. 2567 ]22
13 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 15 ธ.ค. 2566 ]39
14 เชิญชวนเข้าร่วมโครงการสุขาภิบาลอาหารปลอดภัย (การอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร) [ 12 ธ.ค. 2566 ]27
15 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ2567 [ 22 พ.ย. 2566 ]28
16 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 13 พ.ย. 2566 ]38
17 ประกาศการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์, การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2566-2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 13 พ.ย. 2566 ]74
18 กำหนดอัตราเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ [ 27 ต.ค. 2566 ]55
19 ประชาสัมพันธ์การใช้แผนสุขภาพตำบลทุ่งคอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 5 ต.ค. 2566 ]53
20 การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]50
 
หน้า 1|2|3