องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.thungkhok.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อราชการมาตรา 10 ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรนิกส์ พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อราชการมาตรา 10 ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรนิกส์ พ.ศ. 2566

    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์ ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อราชการมาตรา 10 ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรนิกส์ พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ