องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.thungkhok.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เชิญชวนเข้าร่วมโครงการสุขาภิบาลอาหารปลอดภัย (การอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร)

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก ขอเชิญชวนผู้สัมผัสอาหารในพื้นที่ตำบลทุ่งคอก เข้าร่วมโครงการสุขาภิบาลอาหารปลอดภัย (การอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร) เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561
ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร และประกาศนียบัตรการผ่านการอบรม สามารถด้วยตนเองได้ที่
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ทุ่งคอก หรือ สแกน QR code สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 ธันวาคม 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ทุ่งคอก โทร 035-9669933    เอกสารประกอบ

เชิญชวนเข้าร่วมโครงการสุขาภิบาลอาหารปลอดภัย (การอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร)
 
โครงการสุขาภิบาลอาหารปลอดภัย
    วันที่ลงข่าว
: 12 ธ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ