องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.thungkhok.go.th

 
 

 

 

คำสั่ง/ประกาศ อบต.
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง แจ้งผลประชาคมตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 25 มี.ค. 2567 ]1
2 ประกาศ เรื่อง กำหนดการประชาคมตำบล ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 15 มี.ค. 2567 ]1
3 ประกาศ นโยบายการป้องกันการขาดสารไอโอดีน [ 6 มี.ค. 2567 ]2
4 ประกาศ มาตรการป้องกันการขาดสารไอโอดีนขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก [ 6 มี.ค. 2567 ]2
5 ประกาศ การขับเคลื่อนตำบลมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus สู่ ๒,๕๐๐ วัน [ 5 มี.ค. 2567 ]1
6 ประกาศ มาตรการทางสังคมด้านการส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก [ 5 มี.ค. 2567 ]1
7 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 15 ก.พ. 2567 ]2
8 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 18 ก.ย. 2566 ]27
9 ประกาศ เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ป้าย ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 15 ก.ย. 2566 ]22
10 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 15 ก.ย. 2566 ]25
11 ประกาศ ผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]23
12 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) [ 20 เม.ย. 2566 ]30
13 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 20 เม.ย. 2566 ]26
14 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]23
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 30 มี.ค. 2566 ]25
16 ประกาศแจ้งผลการประชาคมตำบลทุ่งคอก ประจำปี 2566 [ 27 มี.ค. 2566 ]28
17 ประกาศ เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566 (อัตราลด 15%) [ 21 มี.ค. 2566 ]27
18 ประกาศ กำหนดการประชาคมตำบลทุ่งคอก ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 20 มี.ค. 2566 ]25
19 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของทีึ่ดินและสิ่งปลูกส้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี 2566 [ 10 ก.พ. 2566 ]23
20 ประกาศขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (มาตรา 14) ประจำปี 2566 [ 26 ม.ค. 2566 ]29
 
หน้า 1|2