องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.thungkhok.go.th

 
 

 

 

คำสั่ง/ประกาศ อบต.


ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของทีึ่ดินและสิ่งปลูกส้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี 2566

    รายละเอียดข่าว

ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของทีึ่ดินและสิ่งปลูกส้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี 2566

    เอกสารประกอบ

ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของทีึ่ดินและสิ่งปลูกส้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ