องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.thungkhok.go.th

 
 

 

 

รายงานการปฎิบัติงานอื่น ๆ
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก ประจำปี 2565 [ 30 ต.ค. 2565 ]20
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 [ 19 ต.ค. 2565 ]22
3 โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2565 [ 22 มี.ค. 2565 ]19
4 ประกาศผลการประเมินการลดใช้พลังงาน ประจำปี 2564 [ 30 ต.ค. 2564 ]18
5 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 [ 30 ต.ค. 2564 ]18
6 รายงานผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก ประจำปี 2564 [ 30 ต.ค. 2564 ]20
7 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]21