องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.thungkhok.go.th

 
 

 

 

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


ประกาศ ใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ฉบับที่ ๒

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ ใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ฉบับที่ ๒

    เอกสารประกอบ

ประกาศ ใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ฉบับที่ ๒
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง