องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.thungkhok.go.th

 
 

 

 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)

    เอกสารประกอบ

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ