องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.thungkhok.go.th

 
 

 

 

ข้อบัญญัติตำบล(อบต.ทุ่งคอก)
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2550 [ 20 พ.ค. 2567 ]6
2 ประกาศใช้ข้อบัญญติอบต.ทุ่งคอก เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 [ 22 เม.ย. 2567 ]12
3 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2566 [ 25 ต.ค. 2566 ]33
4 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563 [ 5 ต.ค. 2566 ]40
5 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 [ 5 ต.ค. 2566 ]40
6 ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก ฯเกินกว่าที่ได้กำหนด [ 5 ต.ค. 2566 ]31
7 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2560 [ 5 ต.ค. 2566 ]39
8 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2560 [ 5 ต.ค. 2566 ]41
9 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสุกร พ.ศ.2560 [ 5 ต.ค. 2566 ]39
10 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ําหยอดเหรียญ พ.ศ.2559 [ 5 ต.ค. 2566 ]41
11 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เรื่อง การจัดระเบียบการติดตั้งป้าย พ.ศ.2559 [ 5 ต.ค. 2566 ]36
12 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559 [ 5 ต.ค. 2566 ]48
13 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 (แบบ กอ) [ 5 ต.ค. 2566 ]38
14 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 [ 5 ต.ค. 2566 ]42