องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.thungkhok.go.th

 
 

 

 

ข้อบัญญัติตำบล(อบต.ทุ่งคอก)
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2566 [ 25 ต.ค. 2566 ]21
2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563 [ 5 ต.ค. 2566 ]28
3 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 [ 5 ต.ค. 2566 ]29
4 ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก ฯเกินกว่าที่ได้กำหนด [ 5 ต.ค. 2566 ]23
5 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เรื่อง การควบคุมเหตุรําคาญ พ.ศ.2560 [ 5 ต.ค. 2566 ]26
6 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2560 [ 5 ต.ค. 2566 ]25
7 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2560 [ 5 ต.ค. 2566 ]33
8 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสุกร พ.ศ.2560 [ 5 ต.ค. 2566 ]26
9 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการตู้น้ําหยอดเหรียญ พ.ศ.2559 [ 5 ต.ค. 2566 ]26
10 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เรื่อง การจัดระเบียบการติดตั้งป้าย พ.ศ.2559 [ 5 ต.ค. 2566 ]28
11 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559 [ 5 ต.ค. 2566 ]34
12 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 (แบบ กอ) [ 5 ต.ค. 2566 ]29
13 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 [ 5 ต.ค. 2566 ]33