องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.thungkhok.go.th

 
 

 

 

การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการประชุมประชาคมตำบลทุ่งคอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 25 มี.ค. 2567 ]3
2 การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชุมประชาคมตำบลทุ่งคอก ประจำปี 2566 [ 24 มี.ค. 2566 ]25
3 การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก ปี 2565 [ 11 มี.ค. 2564 ]24
4 การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชุมประชาคมตำบล เพื่อจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไข ครั้งที่ ๓ [ 11 มี.ค. 2564 ]25
5 การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565 [ 9 มี.ค. 2564 ]29
6 การมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านการประชาคมหมู่บ้าน ทั้ง 16 หมู่ ของตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านและพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) [ 11 ก.พ. 2564 ]26