องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.thungkhok.go.th

 
 

 

 

แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2567 (รอบ 6 เดือน) [ 4 เม.ย. 2567 ]3
2 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 25 ต.ค. 2566 ]49
3 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 บัญชีสรุปจำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงาน [ 30 ต.ค. 2565 ]28
4 แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตารางรายละเอียดโครงการ กิจกรรม ระยะเวลาการดำเนินการ) [ 30 ต.ค. 2565 ]25
5 แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 30 ต.ค. 2565 ]29
6 แผนดำเนินงานประจำปี 2565 (ตาราง) [ 30 ต.ค. 2564 ]36
7 แผนดำเนินงานประจำปี 2565 [ 30 ต.ค. 2564 ]31
8 แผนดำเนินงานประจำปี 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 30 ต.ค. 2563 ]37
9 แผนดำเนินงานประจำปี 2564 [ 30 ต.ค. 2563 ]34