องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.thungkhok.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือประชาชนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 19 ม.ค. 2566 ]6
2 คู่มือประชาชนในการขอจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ [ 19 ม.ค. 2566 ]7
3 คู่มือประชาชน ในการขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ [ 19 ม.ค. 2566 ]9
4 คู่มือประชาน ในการขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร [ 12 ม.ค. 2566 ]5