องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.thungkhok.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือประชาชนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 22 เม.ย. 2567 ]23
2 คู่มือประชาชนในการขอจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ [ 19 ม.ค. 2566 ]22
3 คู่มือประชาชน ในการขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ [ 19 ม.ค. 2566 ]25
4 คู่มือประชาน ในการขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร [ 12 ม.ค. 2566 ]20
5 คู่มือการบริการสำหรับประชาชน [ 11 ม.ค. 2566 ]11