องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.thungkhok.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ [ 16 ต.ค. 2566 ]22
2 ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]28
3 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า [ 9 ต.ค. 2566 ]25
4 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2566) [ 6 ต.ค. 2566 ]32
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถขยะ [ 25 ก.ย. 2566 ]26
6 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานยนต์ (รถยนต์บรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ก.ย. 2566 ]28
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๒๑ ถนนลาดยาง สพ ๒๐๙๓ บ้านบัวขาว-บ้านหนองชัน ช่วง STA ๐+๐๐๐ ถึงช่วง STA ๑+๔๓๐ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑,๔๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๔๔๐ ตารางเมต [ 15 ก.ย. 2566 ]27
8 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือนเมษายน พ.ศ.2566 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566) [ 7 ก.ค. 2566 ]27
9 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 มิ.ย. 2566 ]26
10 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๓๕๘ (โรงเรียนบ้านโป่ง) - ทางแยกถนนสายทับเสนารักษ์ จำนวน ๒ ช่วง ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 มิ.ย. 2566 ]24
11 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือนตุลาตม พ.ศ.2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565) [ 5 ม.ค. 2566 ]26
12 ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 14 บ้านโป่งตะไล้ ตำบลทุ่งคอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2566 [ 18 พ.ย. 2565 ]26
13 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านเทพพิทักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 2566 [ 14 พ.ย. 2565 ]25
14 ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านเทพพิทักษ์ ตำบลทุ่งคอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2566 [ 14 พ.ย. 2565 ]22
15 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านโป่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 2566 [ 10 พ.ย. 2565 ]23
16 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 บ้านรางเทียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 2566 [ 8 พ.ย. 2565 ]21
17 ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 บ้านรางเทียน ตำบลทุ่งคอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2566 [ 8 พ.ย. 2565 ]20
18 ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 15 บ้านทุ่งเจริญ ตำบลทุ่งคอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2566 [ 28 ต.ค. 2565 ]21
19 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 14 บ้านโป่งตะไล้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 2566 [ 18 ต.ค. 2565 ]22
20 ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านโป่ง ตำบลทุ่งคอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ 2566 [ 11 ต.ค. 2565 ]23
 
หน้า 1|2