องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.thungkhok.go.th

 
 

 

 

รายงานการประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567 ลงวันที่ 14 พ.ค.67 [ 15 พ.ค. 2567 ]10
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก [ 13 ก.พ. 2567 ]20
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก สมัยสามัญ ครั้งที่ 2 สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.20 น. [ 5 ธ.ค. 2566 ]43
4 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. [ 4 ก.ค. 2566 ]38
5 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. [ 7 เม.ย. 2566 ]43
6 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 15 พ.ย. 2565 ]43
7 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก พ.ศ.2565 [ 15 พ.ย. 2565 ]37
8 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอกสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. [ 14 พ.ย. 2565 ]43
9 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอกวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. [ 30 ต.ค. 2565 ]44
10 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก สมัยสามัญ ครั้งที่ 2 สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.20 น. [ 26 ส.ค. 2565 ]35
11 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอกสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 26 สิงหาคม 2565 [ 26 ส.ค. 2565 ]33
12 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอกสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 15 สิงหาคม 2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]35
13 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 4 กรกฏาคม 2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]39
14 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น [ 30 พ.ค. 2565 ]37
15 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 14 มีนาคม 2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]43
16 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 6 มกราคม 2565 [ 6 ม.ค. 2565 ]37
17 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอกครั้งแรก วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2564 [ 27 ธ.ค. 2564 ]35
18 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอกวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 14 กันยายน 2564 [ 14 ก.ย. 2564 ]35
19 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอกสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 18 สิงหาคม 2564บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอกสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 18 สิงหาคม 2564 [ 18 ส.ค. 2564 ]36
20 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอกสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]35
 
หน้า 1|2