องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.thungkhok.go.th

 
 

 

 

รายงานการประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก [ 13 ก.พ. 2567 ]7
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก สมัยสามัญ ครั้งที่ 2 สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.20 น. [ 5 ธ.ค. 2566 ]27
3 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. [ 4 ก.ค. 2566 ]26
4 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. [ 7 เม.ย. 2566 ]30
5 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 15 พ.ย. 2565 ]31
6 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก พ.ศ.2565 [ 15 พ.ย. 2565 ]25
7 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอกสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. [ 14 พ.ย. 2565 ]24
8 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอกวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. [ 30 ต.ค. 2565 ]31
9 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก สมัยสามัญ ครั้งที่ 2 สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.20 น. [ 26 ส.ค. 2565 ]25
10 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอกสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 26 สิงหาคม 2565 [ 26 ส.ค. 2565 ]23
11 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอกสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 15 สิงหาคม 2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]23
12 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 4 กรกฏาคม 2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]26
13 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น [ 30 พ.ค. 2565 ]25
14 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 14 มีนาคม 2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]26
15 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 6 มกราคม 2565 [ 6 ม.ค. 2565 ]22
16 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอกครั้งแรก วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2564 [ 27 ธ.ค. 2564 ]22
17 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอกวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 14 กันยายน 2564 [ 14 ก.ย. 2564 ]26
18 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอกสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 18 สิงหาคม 2564บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอกสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 18 สิงหาคม 2564 [ 18 ส.ค. 2564 ]24
19 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอกสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]25
20 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอกสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]23