องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.thungkhok.go.th

 
 

 

 

การขับเคลื่อนจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของ อบต.ทุ่งคอก ประจำปี 2567 [ 9 ก.พ. 2567 ]19
2 พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ อบต. ทุ่งคอก [ 9 ก.พ. 2567 ]13
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำลบลทุ่งคอก [ 9 ม.ค. 2567 ]12
4 กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก [ 9 ก.พ. 2566 ]39
5 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ [ 5 ม.ค. 2566 ]42