องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.thungkhok.go.th

 
 

 

 


โครงการอบรมและให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงและประชาชนกลุ่มปกติ


วันที่ 14 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งคอกได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมและให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงและประชาชนกลุ่มปกติ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องหลอดเลือดสมอง และกลุ่มเสี่ยงไม่เกิดภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มมากขึ้น

2024-06-27
2024-06-14
2024-06-07
2024-05-31
2024-05-08
2024-05-07
2024-03-22
2024-03-22
2024-03-19
2024-03-19