องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.thungkhok.go.th

 
 

 

 


โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดา


วันที่ 7 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งคอกได้จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดา โดยมี นายสุรพล ตันกสิกิจ นายกอบต.ทุ่งคอก เป็นประธานในการเปิดโครงการ โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มารดาหรือผู้ปกครองของเด็กมีความเข้าใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และเพื่อให้ทารกได้รับนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทุ่งคอก

2024-06-27
2024-06-14
2024-06-07
2024-05-31
2024-05-08
2024-05-07
2024-03-22
2024-03-22
2024-03-19
2024-03-19