องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.thungkhok.go.th

 
 

 

 


กิจกรรม รณรงค์งดสูบบุหรี่ ประจำปี 2567


วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 วันงดสูบบุหรี่โลก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรม รณรงค์งดสูบบุหรี่ ประจำปี 2567 นำโดย นายสุรพล ตันกสิกิจ นายก อบต.ทุ่งคอก พ.อ.อ. การะเวก สีทา ปลัด อบต.ทุ่งคอก และพนักงาน อบต.ทุ่งคอก โดยมี อสม.ตำบลทุ่งคอก คุณครูและนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งเข็น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองวัลย์เปรียง และโรงเรียนบ้าานหนองวัลย์เปรียง ได้เข้าร่วมกิจกรรม

2024-06-27
2024-06-14
2024-06-07
2024-05-31
2024-05-08
2024-05-07
2024-03-22
2024-03-22
2024-03-19
2024-03-19