องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.thungkhok.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพคณะทำงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วันที่ 8 พฤษภาคม 2567


วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพคณะทำงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 3 วัน ได้แก่ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก และกิจกรรมศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูงาน ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี นายชุมพล มณีเนตร ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้กับ อถล.

2024-06-14
2024-06-07
2024-05-31
2024-05-08
2024-05-07
2024-03-22
2024-03-22
2024-03-19
2024-03-19
2024-03-19