องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.thungkhok.go.th

 
 

 

 


การประชาคมตำบลทุ่งคอก


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก จัดประชาคมตำบล เพื่อทราบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไข ครั้งทีี่ 1/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567

2024-05-08
2024-05-07
2024-03-22
2024-03-22
2024-03-19
2024-03-19
2024-03-19
2024-03-08
2024-02-29
2024-02-22