องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.thungkhok.go.th

 
 

 

 


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก


อบต.ทุ่งคอก จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไข ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567

2024-06-14
2024-06-07
2024-05-31
2024-05-08
2024-05-07
2024-03-22
2024-03-22
2024-03-19
2024-03-19
2024-03-19