องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.thungkhok.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมขยะอันตรายแลกไข่


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอกได้จัดกิจกรรม ขยะอันตรายแลกไข่ นำโดยนายสุรพล ตันกสิกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก และพ.อ.อ. การะเวก สีทา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประธานอสม. ประชาชนในตำบลทุ่งคอก พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ โรงเรียนวัดทุ่งเข็นและโรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

2024-06-14
2024-06-07
2024-05-31
2024-05-08
2024-05-07
2024-03-22
2024-03-22
2024-03-19
2024-03-19
2024-03-19