องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.thungkhok.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมธนาคารขยะชุมชน


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอกได้จัดกิจกรรม “MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ (จัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลทุ่งคอก) พร้อมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนในการจัดตั้ง ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลทุ่งคอก” โดยมีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก ผู้นำชุมชน อสม. ประชาชนในตำบลทุ่งคอก คุณครูและนักเรียนในตำบลทุ่งคอกได้เข้าร่วมกิจกรรมและนำขยะรีไซเคิลมาเข้าร่วมกิจกรรมธนาคารขยะชุมชนตำบลทุ่งคอก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

2024-05-08
2024-05-07
2024-03-22
2024-03-22
2024-03-19
2024-03-19
2024-03-19
2024-03-08
2024-02-29
2024-02-22