องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.thungkhok.go.th

 
 

 

 


โครงการสุขาภิบาลอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


วันที่ 29 กุมภาพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก ได้จัดอบรมตามโครงการสุขาภิบาลอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวิทยากรจาก สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 และศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี บรรยายให้ความรู้แก่ผู้สัมผัสอาหารในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

2024-05-08
2024-05-07
2024-03-22
2024-03-22
2024-03-19
2024-03-19
2024-03-19
2024-03-08
2024-02-29
2024-02-22