องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.thungkhok.go.th

 
 

 

 


มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


วันที่ 23 มกราคม 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ทุ่งคอก นำโดย นางเสาวณี หมื่นราษฏร์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ รพ.สต.ทุ่งคอก พร้อม ผู้นำชุมชน และ อสม. ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้แก่ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 13และหมู่ที่ 15 จำนวน 14 คน

2024-03-22
2024-03-22
2024-03-19
2024-03-19
2024-03-19
2024-03-08
2024-02-29
2024-02-22
2024-02-06
2024-01-23