องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.thungkhok.go.th

 
 

 

 


พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ กรณีเกิดโรคไข้เลือดออก


เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ทุ่งคอก เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งคอก และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 ได้ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย กรณีเกิดโรคไข้เลือดออก บ้านผู้ป่วยบ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งคอก และลงสำรวจลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

2024-03-22
2024-03-22
2024-03-19
2024-03-19
2024-03-19
2024-03-08
2024-02-29
2024-02-22
2024-02-06
2024-01-23