องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.thungkhok.go.th

 
 

 

 


การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพครั้งที่ 2/2567


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ จำนวน 24 โครงการ ซึ่งมีโครงการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ จำนวน 21 โครงการ

2024-03-22
2024-03-22
2024-03-19
2024-03-19
2024-03-19
2024-03-08
2024-02-29
2024-02-22
2024-02-06
2024-01-23