องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.thungkhok.go.th

 
 

 

 


การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพครั้งที่ 2/2567


วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก ได้มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/2567 เพื่อพิจารณาและกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ จำนวน 9 โครงการ โดยมีหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชนที่เสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาเข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดโครงการ ซึ่งมีโครงการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการ จำนวน 8 โครงการ

2024-03-22
2024-03-22
2024-03-19
2024-03-19
2024-03-19
2024-03-08
2024-02-29
2024-02-22
2024-02-06
2024-01-23