องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.thungkhok.go.th

 
 

 

 


พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ กรณีเกิดโรคไข้เลือดออก


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ทุ่งคอก ได้ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่และกำจัดแหล่งเพาะกันธุ์ยุงลาย กรณีมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก รอบบ้านผู้ป่วย หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งคอก และบริเวณใกล้เคียง เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

ช่วงนี้มีฝนตกอย่างต่อเนื่องทำให้หลายพื้นที่มีน้ำขังและอาจจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ อย่าลืมตรวจสอบบริเวณรอบบ้านและกำจัดแหล่งน้ำขังเพื่อป้องกันการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนะคะ

2024-03-22
2024-03-22
2024-03-19
2024-03-19
2024-03-19
2024-03-08
2024-02-29
2024-02-22
2024-02-06
2024-01-23