องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.thungkhok.go.th

 
 

 

 


🌱กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก🌱


🌱กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก🌱 วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหารอบต.ทุ่งคอก นำโดยท่านนายกสุรพล ตันกสิกิจ นายกอบต.ทุ่งคอก สมาชิกสภาอบต.ทุ่งคอก ข้าราชการ พนักงานจ้าง อบต.ทุ่งคอก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ได้ร่วมกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ ล้างห้องน้ำ เก็บกวาดใบไม้ บริเวณวัดหนองวัลย์เปรียง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
2024-05-08
2024-05-07
2024-03-22
2024-03-22
2024-03-19
2024-03-19
2024-03-19
2024-03-08
2024-02-29
2024-02-22