ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ ๖,๗ สายบ้านหนองเฝ้า - บ้านหนองจิก บ้านทับเสนารักษ์ ตำบลทุ่งคอก ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส [ 22 เม.ย. 2567 ] ..........................................................................................
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๗ [ 28 มี.ค. 2567 ] ..........................................................................................
ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 1 พ.ย. 2566 ] ..........................................................................................
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า [ 9 ต.ค. 2566 ] ..........................................................................................