แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๗ [ 28 มี.ค. 2567 ] ..........................................................................................
ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 1 พ.ย. 2566 ] ..........................................................................................
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า [ 9 ต.ค. 2566 ] ..........................................................................................
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถขยะ [ 25 ก.ย. 2566 ] ..........................................................................................
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๒๑ ถนนลาดยาง สพ ๒๐๙๓ บ้านบัวขาว-บ้านหนองชัน ช่วง STA ๐+๐๐๐ ถึงช่วง STA ๑+๔๓๐ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑,๔๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๔๔๐ ตารางเมต [ 15 ก.ย. 2566 ] ..........................................................................................