วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ค. 2567
ซื้อเครื่องไทยทาน เพื่อใช้ในโครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2567
ซื้อดอกไม้ประดับตกแต่ง เพื่อใช้ในโครงการประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2567
ซื้อดอกไม้แห้งตกแต่งต้นเทียน ตามโครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2567
ซื้อต้นเทียน เพื่อใช้ในโครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้สำหรับโครงการประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านรางเทียน ตำบลทุ่งคอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านวังตะกู ตำบลทุ่งคอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกส่วนที่ชำรุดเสียหายพร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ ๑๕ บ้านทุ่งเจริญ จำนวน ๔ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สารส้ม,คลอรีน) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของประปา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง