วันที่
ชื่อเรื่อง
11  เม.ย. 2567
จ้างประกอบอาหารเลี้ยงพระในโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2567
ซื้อชุดสังฆทาน พวงมาลัย ดอกไม้ เพื่อใช้ในโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกส่วนที่ชำรุดเสียหายพร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหมัน ตำบลทุ่งคอก จำนวน ๕ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านดอนกอก ตำบลทุ่งคอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
ซื้อสารกำจัดวัชพืช เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกส่วนที่ชำรุดเสียหายพร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ ๔ บ้านดอนกอก ตำบลทุ่งคอก จำนวน ๔ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(สารส้ม,คลอรีน) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของประปา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่ง ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2567 จำนวน 18 วัน จำนวนนักเรียน 22 คนๆละ 36 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งเข็น ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เม.ย. 2567 จำนวน 18 วัน จำนวนนักเรียน 17 คน คนละ 36 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง