หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ทุ่งคอก
แผนที่ดาวเทียม

โครงสร้างอบต.ทุ่งคอก
คณะผู้บริหาร อบต.ทุ่งคอก
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองกาศึกษา ศาสนาฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขฯ
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
     ประจำปี

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.ทุ่งคอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
องค์ความรู้ที่ใช้ในการทำงาน
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
     คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
สถจ.สุพรรณบุรี
อีเมล์อบต.ทุ่งคอก
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่ออบต.
 
 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

ตำบลทุ่งคอก  อำเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี 13130
โทร. 0-3569-9933 โทรสาร. 0-3569-9934

http://www.thungkhok.go.th
Facebook : https://www.facebook.com/องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
E-mail : thungkhok2564@gmail.com


จำเป็นต้องกรอก
อีเมลล์
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียด
ใส่รหัสที่ท่านเห็นด้านซ้ายมือลงในช่องนี้
 
   

 
 

No.7
รายละเอียด

แจ้งน้ำประปาไม่ไหล วันที่ 29 ส.ค.62 หมู่บ้านโป่งตะไล้ หมู่14
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

สุนิสา  5645doraemon@gmail.com   1.10.148.232  2019-08-29 18:59:45
   
 

No.6
รายละเอียด

ท่านครับ ขอทราบรายนามผู้ใหญ่บ้านตำบลบางลี่ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี ครับ ด้วยความเคารพ นายครรชิต พัวไพโรจน์
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

ครรชิต พัวไพโรจน์  kanchit_1959@hotmail.com   58.8.170.144  2019-08-26 20:39:54
   
 

No.5
รายละเอียด

เยี่ยมชมเว็บเรียบร้อยดูสบายตา
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

kanyakorn  nopaket@yahoo.com   124.120.152.204  2019-06-24 22:48:23
   
 

No.4
รายละเอียด

เยี่ยมชม
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

Raveerod  raveerod_nopaket@hotmail.com   124.120.152.204  2019-06-24 22:42:18
   
 

No.2
รายละเอียด

ผู้ใหญ่บ้าน บ้านลองตองชื่ออะไรครับ ใช่ นายบรรจง ใจเอี้ยไหมครับ
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

ธนยศ ชินชัยวุธ  thanayos.kt@gmail.com   122.155.45.115  2018-12-19 21:09:30