เฟสบุ๊คอบต.ทุ่งคอก

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ทุ่งคอก
แผนที่ดาวเทียม

โครงสร้างอบต.ทุ่งคอก
คณะผู้บริหาร อบต.ทุ่งคอก
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองกาศึกษา ศาสนาฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขฯ
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
     ประจำปี

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.ทุ่งคอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
องค์ความรู้ที่ใช้ในการทำงาน
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

แบบยื่นคำร้องทั่วไป
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
     คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
สถจ.สุพรรณบุรี
อีเมล์อบต.ทุ่งคอก
 
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่ออบต.
 
 
ดูทั้งหมด

การอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการดับเพลิง เบื้องต้น ให้กับข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน รร.วัดเทพพิทักษ์ วันที่ 22 มี.ค.65

วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้การช่วยเหลือประชาชนเหตุวาตภัย หมู่ที่ 6,7,14,16 จำนวน 19 ราย ณ .ห้องประชุมธรรมมาภิบาล องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

การประชาคมตำบลทุ่งคอก ประจำปีงบประมาณ 2565

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไข ครั้งที่ 3

ภาระกิจมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

นาย ศิรพัชร์ อัครโชครัศมีกุล เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ อปพร.อบต.ทุ่งคอก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลทุ่งคอก ออก ว.4.เหตุ รถกระบะชนท้ายรถเก๋ง บริเวรแยกหนองวัลย์เปรียงมุ่งหน้าไปจังหวัดนครปฐมในที่เกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย
[+] more
 
 
 
[+] more
[+] more
 
 
ดูทั้งหมด
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ อบต.ทุ่งคอก
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือบริการประชาชน
แบบฟอร์มคำร้องออนไลน์ อบต.ทุ่งคอก
ita อบต.ทุ่งคอก
[+] more
คลิก ผลิตภัณฑ์ ดอกไม้ใยบัว
รายละเอียด  ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ใยบัว เป็นฝีมือ..
ติดต่อ  กลุ่มอาชีพทำดอกไม้ใยบัว 465 หมู่ 10 ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ติดต่อ : นางสารภี มยุรางกูร ..
ดูทั้งหมด
 
คลิก ชื่อสถานที่ วัดทุ่งเข็น
รายละเอียด   ขอเชิญเที่ยวงานย้อนยุคสืบสานประเพณีสงกรานต์ วัดทุ่งเข็น..
 
ดูทั้งหมด
 

โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ

สำนักราชเลขาธิการ
1111
รัฐบาลไทย
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น คลังข่าวมหาดไทย
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร ศาลปกครอง กรมการจัดหางาน ชมรมนิติกร