เฟสบุ๊คอบต.ทุ่งคอก

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ทุ่งคอก
แผนที่ดาวเทียม

โครงสร้างอบต.ทุ่งคอก
คณะผู้บริหาร อบต.ทุ่งคอก
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองกาศึกษา ศาสนาฯ
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขฯ
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำเดือน
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
     ประจำปี

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.ทุ่งคอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหมู่บ้าน
สภาเด็กและเยาวชน
องค์ความรู้ที่ใช้ในการทำงาน
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

แบบยื่นคำร้องทั่วไป
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การพัฒนาจรรยาบรรณ
    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การประชุมสภา อบต.
     คณะผู้บริหาร

การประชุมประชาคมตำบล
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
สถจ.สุพรรณบุรี
อีเมล์อบต.ทุ่งคอก
 
 
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่ออบต.
 
 
   
 
การอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการดับเพลิง เบื้องต้น ให้กับข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน รร.วัดเทพพิทักษ์ วันที่ 22 มี.ค.65
ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2565


   
   
   
 
วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้การช่วยเหลือประชาชนเหตุวาตภัย หมู่ที่ 6,7,14,16 จำนวน 19 ราย ณ .ห้องประชุมธรรมมาภิบาล องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2565


   
   
   
 
การประชาคมตำบลทุ่งคอก ประจำปีงบประมาณ 2565
ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2565


   
   
   
 
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไข ครั้งที่ 3
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2565


   
   
   
 
ภาระกิจมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2565


   
   
   
 
นาย ศิรพัชร์ อัครโชครัศมีกุล เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ อปพร.อบต.ทุ่งคอก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลทุ่งคอก ออก ว.4.เหตุ รถกระบะชนท้ายรถเก๋ง บริเวรแยกหนองวัลย์เปรียงมุ่งหน้าไปจังหวัดนครปฐมในที่เกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย
ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2565


   
   
   
 
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564
ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2564


   
   
   
 
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2563


   
   
   
 
อบต.ทุ่งคอก ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง และแก้ไข ครั้งที่ 2
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564


   
   
   
 
โครงการให้ความรู้การใช้ถังดับเพลิงกับประชาชนในชุมชน
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2563


   
   
   
 
การซ้อมแผนระงับอัคคีภัย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2563


   
   
   
 
สนามกีฬากลาง อบต.ทุ่งคอก
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2563


   
   
   
 
กิจกรรมวัดประชารัฐสร้างสุขพัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2563


   
   
   
 
โครงการบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม อบต.ทุ่งคอก ร่วมกับวัดหนองวัลย์เปรียงและโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา
ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2563


   
   
   
 
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดวัด
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2563


   
   
   
 
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศา่สน์ กษัตริย์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563


   
   
   
 
โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2562


   
   
   
 
กิจกรรมการรณรงค์การคัดแยกขยะ
ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564